linux fx

Andrzej730

New Member
Credits
13
Witam Serdecznie; Chciałem zainstalować na komputer stacjonarny system linuxfx tylko podczas instalacji prosi o klucz produktu Czy to wersja płatna a morze ktoś wie gdzie przeczytałeś wersie. Pobrałem wersie z głównej strony podręcznej ale podczas instalacji prosi o klucz produktu ? morze ktoś z was zna stronę pozdrawiam Andrzej.

I warmly welcome; I wanted to install linuxfx on a desktop computer only during installation it asks for a product key Is it a paid version and someone knows where you read the line. I downloaded the version from the main cache page but it asks for a product key during installation? sea some of you know the site, Regards Andrzej.
 
Last edited by a moderator:


Members online


Latest posts

Top